Fortrolighedspolitik

Vi sætter stor pris på din interesse for Maileg og vores univers.

Denne persondatapolitik gælder for Maileg EU, der ejes og drives af Maileg ApS

Trehuse 14, 7400 Herning
CVR. ingen. 26 11 24 35
Telefon: +45 98 64 50 46
info@maileg.dk

Maileg er underlagt den til enhver tid gældende persondatalovgivning og enhver behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Ifølge persondataloven er Maileg at betragte som dataansvarlig for de personoplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden. Maileg indsamler oplysninger om dig på forskellige måder i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Denne politik beskriver de typer af personlige oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores politik.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, informerer vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du vil modtage information om dette på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Denne persondatapolitik gælder for Maileg EU, der ejes og drives af Maileg ApS

Trehuse 14, 7400 Herning
CVR. ingen. 26 11 24 35
Telefon: +45 98 64 50 46
info@maileg.dk

Maileg er underlagt den til enhver tid gældende persondatalovgivning og enhver behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Ifølge persondataloven er Maileg at betragte som dataansvarlig for de personoplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden. Maileg indsamler oplysninger om dig på forskellige måder i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Denne politik beskriver de typer af personlige oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores politik.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, informerer vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du vil modtage information om dette på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

De oplysninger, vi indsamler og bruger, omfatter:

 • - Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer
 • - Information om interesser og vaner
 • - Købshistorie
 • - Transaktionsdata
 • - Trafikdata om internetbrug

Indsamlingen af ​​dine personoplysninger finder sted i et eller flere af følgende tilfælde:

 • - Når du køber i webshoppen
 • - Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • - Når du opretter en brugerkonto på maileg.co.uk
 • - Ved deltagelse i konkurrencer
 • - Når du kommunikerer med os

Vi indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger til følgende forretningsmæssige og kommercielle formål:

 • - Behandling af dit køb og levering af vores service
 • - Administration af kunderelationer
 • - Indsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale samt andre markedsføringstiltag
 • - Oprettelse og administration af din brugerkonto på maileg.co.uk
 • - Svar på dine henvendelser
 • - Statistik og analyse


Vores legitime grundlag for behandlingen af ​​dine personoplysninger er primært opfyldelse af aftaler indgået mellem dig og Maileg. Derudover behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke, for eksempel ved at oprette en brugerkonto på Maileg.co.uk

Endelig behandler vi dine personoplysninger ud fra vores legitime interesse i at udvikle eksisterende såvel som nye tjenester og produkter, udføre analyser og statistikker over vores kundesegmenter, produkter og tjenester. Vi gør opmærksom på, at brugen af ​​dine personoplysninger til indsendelse af markedsføringsmateriale kun sker, hvis du på forhånd har givet dit udtrykkelige samtykke.

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de ovenfor definerede formål. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere oplysninger, end vi har brug for til det specifikke formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores erklærede formål. Derudover kan det være bestemt ved lov, hvilken type oplysninger der skal indsamles og opbevares for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for løbende at opdatere dine personoplysninger.

Da vores service afhænger af, at dine oplysninger er nøjagtige og opdaterede, beder vi dig informere os om eventuelle relevante ændringer af dine oplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at fortælle os om dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, der var årsagen til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Personoplysninger indsamlet i forbindelse med gennemførelse af køb på vores hjemmeside opbevares med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af ​​det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, jf. pkt. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du måtte have givet, f.eks. vedrørende nyhedsbreve, og lukke din brugerkonto på maileg.uk. Vi sletter derefter dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen af ​​andre grunde. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller lukke din brugerkonto, kan du kontakte os på info@maileg.dk eller + 45 98 64 50 46.

Informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instruktioner og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive ødelagt, tabt eller ændret mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriseret adgang eller kendskab til dem.

Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies, vil du blive informeret om brugen og formålet med at indsamle data via cookies. Inden vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies for at sikre funktionalitet og indstillinger kan dog bruges uden dit samtykke.

Ansvar for links

Vores websted kan indeholde links til tredjeparts websteder. Vi har ingen som helst indflydelse på oplysningerne på disse websteder og accepterer ingen garanti for deres rigtighed. Indholdet af sådanne tredjepartswebsteder er de respektive ejere/udbyderes ansvar.

På det tidspunkt, hvor tredjepartswebsteder blev linket til vores, fandt vi INGEN BEGRUNDELSE OVERHOVEDET nogen sandsynlig overtrædelse af loven. Vi vil straks slette et link, når vi bliver opmærksomme på, at det overtræder loven.

Data beskyttelse

Vær opmærksom på, at der er iboende sikkerhedsrisici ved at overføre data, såsom e-mails, via internettet, fordi det er umuligt at sikre fuldstændigt mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Ikke desto mindre vil vi beskytte dine data, underlagt denne begrænsning. Især vil personoplysninger kun blive transmitteret via internettet, hvis de ikke krænker tredjemands rettigheder, medmindre den respektive part har givet sit forudgående samtykke i lyset af sådanne sikkerhedsrisici. Som udbyder af webstedet vil vi derfor ikke holdes ansvarlige for skader opstået som følge af sådanne sikkerhedsrisici eller for relaterede udeladelser fra vores side.

Vi modsætter os brugen af ​​enhver tilgængelig kontaktinformation af en tredjepart til at sende uopfordrede annoncer. Som webstedsudbyder forbeholder vi os den udtrykkelige ret til at tage retslige skridt mod uopfordret post eller e-mail af spam og andet lignende reklamemateriale.

Kategorier af modtagere

Personoplysningerne videregives ikke til andre uden for organisationen end databehandlere. Maileg vil på intet tidspunkt overføre personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du flere rettigheder vedrørende vores behandling af oplysninger om dig.

 • - Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (ret til indsigt)

 • - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt nogle yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at slette

 • - Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.


Ret til behandlingsbegrænsning

 • - I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med det formål at etablere, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en person eller vigtig offentlighed interesser

Ret til at gøre indsigelse

 • - I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at overføre information (dataportabilitet)

 • - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

Klage til Datatilsynet

 • - Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .